REVIZIJA CENTAR

PORESKI KONSALTING

REVIZIJA CENTAR

PAŽLJIVO PLANIRANOM PORESKOM POLITIKOM PRIVREDNA DRUŠTVA OSTVARUJU VELIKE UŠTEDE U POSLOVANJU

Odlično poznavanje poreskih propisa i poreskog sistema od strane naših eksperata je garant da vam u svakom trenutku možemo pružiti kvalitetan poreski savet.
Sve veći zahtevi poreske regulative za poštovanjem propisa u što kraćem roku dovode do potrebe kontinuiranog unapređenja poreske funkcije.

Pažljivo planiranom poreskom politikom privredna društva ostvaruju velike uštede u poslovanju, zato je poreski konsalting i planiranje svake poslovne transakcije izuzetno značajno za svako društvo.

Uz maksimalno korišćenje najnovijih tehnologija i objedinjavanje saznanja iz više disciplina, nudimo našim klijentima širok spektar poreskih usluga:

• Elaborati o transfernim cenama
• Poreski saveti u vezi poreza na dobit
• Poreski saveti u vezi poreza na dodatu vrednost
• Poreski saveti u vezi obračuna zarada
• Poresko planiranje
• Međunarodno oporezivanje
• Spajanja i kupovina društava
• Podrška u poreskim kontrolama
• Ostale usluge na zahtev klijenta iz oblasti poreskog konsaltinga

Uvek spremni za nove saradnje!