REVIZIJA CENTAR

FINANSIJSKI KONSALTING

REVIZIJA CENTAR

FINANSIJSKI KONSALTING
REVIZIJA CENTAR NOVI SAD

Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija koje vam nudimo u cilju poboljšanja poslovnih performansi preduzeća, a odnose se na:

• Procenu vrednosti kapitala i imovine
• Ocenu boniteta 
• Finansijsku analizu poslovanja
• Analizu finansijskih izveštaja
• Izradu i ocenu investicionih projekata
• Pomoć pri poslovnim transakcijama (spajanje, pripajanje i preuzimanje preduzeća) 
• Analize i izveštaje na zahtev klijenta 
• Ostale usluge na zahtev klijenta iz oblasti finansijskog konsaltinga

Uvek spremni za nove saradnje!