REVIZIJA CENTAR

Vaš Partner ka Finansijskom Uspehu

FINANSIJSKA REVIZIJA | RAČNOVODSTVO | KONSALTING

ČLANOVI SMO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA IFAC I JPA INTERNATIONAL

Centar za reviziju i ekonomska istraživanja osnovan je pre skoro deceniju. Nas tim broji 15 zaposlenih, od kojih je 4 zaposlenih sa zvanjem licenciranog ovlašćenog revizora. Odlikuje nas profesionalnost, odgovornost, posvećenost klijentu i timski duh. Pored pružanja usluga iz obІasti revizije koja obuhvata reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih išvestaja, revizije projekata međunarodnih donacija i drugo, pružamo i usluge poreskih i finansijskih savetovanja u vezi praktične primene zahteva Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kao i računovodstvene usluge koje podrazumevaju kompletno vođenje poslovnih knjiga klijenata. lzrađujemo elaborate o transfernim cenama.

Centar za reviziju je od 24. decembra 2021. postao zvanični član globalne mreže revizorske kuce ЈРА 1NTERNATIONAL. JPA lnternational spada u vodećih 20 revizorskih kuca nа svetskom nivou u okviru koje posluju oko 100 članica mreže. Od 2021. godine je i Srbija postala zvanični člаn ЈРА lnternational mreže samim tim Centar za reviziju je jedinstveni predstavnik JPA international mreže u Srbiji. Takođe smo dugogodišnji član 1FAC-a.

Žena u odelu otvara vrata kancelarije i drži aktovku sa dokumentima u ruci
ZAVRŠENIH PROJEKATA
0
ZAPOSLENIH
0
RADNIH SATI
0
GODINA ISKUSTVA
0