REVIZIJA CENTAR

O NAMA

O NAMA

Centar za reviziju i ekonomska istraživanja osnovan je pre skoro deceniju. Naš tim broji 15 zaposlenih, od kojih je 4 zaposlenih sa zvanjem licenciranog ovlašćenog revizora. Odlikuje nas profesionalnost, odgovornost, posvećenost klijentu i timski duh.

Članovi smo Međunarodne organizacije IFAC, Komore ovlašćenih revizora Srbije, Saveza računovođa i revizora Srbije, Udruženja poreskih savetnika Srbije. Centar za reviziju pruža usluge u različitim domenima poslovanja. Pored pružanja usluga iz oblasti revizije koja obuhvata reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja, revizije projekata međunarodnih donacija i drugo, pružamo i usluge poreskih i finansijskih savetovanja u vezi praktične primene zahteva Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kao i računovodstvene usluge koje podrazumevaju kompletno vođenje poslovnih knjiga klijenata.
Izrađujemo elaborate o transfernim cenama.

Poštujući zakonska i etička načela, pružamo našim klijentima kvalitetne usluge, a naš tim uspeva da odgovori na svaki njihov zahtev, što rezultira veliki broj zadovoljnih klijenata kao i sve veći broj novih klijenata. Garantujemo visok nivo usluga i profesionalizma uz poštovanje rokova.

Uvek spremni za nove saradnje!

REVIZIJA CENTAR

Redovni smo posetioci svih edukacija organizovanih od prethodno navedenih udruženja i organizacija. Održavamo visok nivo kvaliteta svojih usluga, a takođe ulažemo u kontinuiranu edukaciju kako bi naši zaposlenih bili u korak sa svim izmenama u Zakonima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnih računovodstvenih standarda i dr.

Naša je preporuka da eksternu reviziju treba raditi bez obzira na veličinu društva i trenutne propise jer se kontinuiranim vršenjem revizije finansijskih izveštaja doprinosi unapređenju internih kontrola društva i računovodstvenih evidencija, što utiče i na poboljšanje kvaliteta informacija u procesu donošenja poslovnih odluka.