REVIZIJA CENTAR

FINANSIJSKA REVIZIJA

REVIZIJA CENTAR

FINANSIJSKA REVIZIJA

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBAVLJA SE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE

Naš tim revizora je formiran od visoko kvalifikovanih eksperata koji rade u oblasti revizije već dugi niz godina, oni su članovi Komore ovlašćenih revizora i Saveza računovođa i revizora Srbije. Naši eksperti poseduju znanja iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, informacija, načina. primene „nacionalnih računovodstvenih propisa i Međunarodnih finansijskih i
računovodstvenih standarda, sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Ključno za našu misiju je priznavanje odgovornosti koju mi kao revizori imamo prema društvu i tržištu kapitala. Inovacije koje dovode do poboljšanog kvaliteta revizije, poput primene dobro ustanovljene metodologije u reviziji, važne su za Društva kojima pružamo revizorske usluge. Visok kvalitet nezavisne revizije od suštinskog su značaja za održavanje poverenja naših klijenta.

Posebnu pažnju posvetili smo proceni rizika i internim kontrolama. Takodje, pomažemo klijentima da povećavaju svoju efikasnost, bolje upravljaju rizicima, uvedu adekvatne interne kontrole, efikasnije izmere svoje poslovne rezultate i povećaju profit, odnosno usmeravamo i pomažemo klijentima da uspešnije ostvare svoje ciljeve.

USLUGE IZ OBLASTI REVIZIJE

• Revizija finansijskih izveštaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa međunarodnom i okalnom računovodstvenom regulativom

• Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa lokalnom i medjunarodnom zakonskom regulativom

• Revizija donatorskih projekata

• Revizija za posebne svrhe

• Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala

• Revizija vrednosti i strukture kapitala

• Revizija vanrednih finansijskih izveštaja

• Revizija usklađenosti sa pravilima i propisima

• Usaglašavanje računovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa računovodstvenim
standardima Srbije sa IAS/IFRS

• Izveštaj o internim kontrolama – ispitivanje internih organizacionih i računovodstvenih kontrolnih postupaka i procedura

• Revizija zaključnog stanja – verifikacija specifičnih finansijskih pokazatelja pravnog lica koje je predmet kupovine ili prodaje

Uvek spremni za nove saradnje!