Finansijska revizija

Naš tim revizora je formiran od visoko kvalifikovanih stručnjaka koji rade u ovoj oblasti već dugi niz godina. Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, isprava i informacija, primene nacionalnih računovodstvenih propisa i Međunarodnih finansijskih i računovodstvenih standarda, sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj revizji obezbeđuje visok stepen uveravanja svim zainteresovanim licima (vlasnicima, investitorima, zaposlenima, zajmodavcima, poslovnim partnerima) da informacije sadržane u finansijskim izveštajima istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala, obaveza i finansijskog rezultata.

Revizija finansijskih izveštaja obavlja se u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Svi zaposleni u Centru za reviziju poseduju znanja iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse.

Usluge iz oblasti revizije:

  • Revizija finansijskih izveštaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa međunarodnom i lokalnom računovodstvenom regulativom;
  • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja po osnovu dokapitalizacije;
  • Revizija donatorskih projekata;
  • Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala;
  • Revizija vrednosti i strukture kapitala;
  • Usaglašavanje računovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa računovodstvenim standardima Srbije sa IAS/IFRS;