Ostale usluge

Procena vrednosti imovine

Procena vrednosti imovine vrši se kada rukovodstvo društva oceni da vrednost imovine iskazana u finansijskim izveštajima odstupa od objektivne tržišne vrednosti po kojoj ta sredstva mogu biti prodata ili razmenjena na tržištu. Posao procene podrazumeva postupke kvantifikovanja pojedinačnih materijalnih sredstava i procenjivanje njihove poštene – tržišne vrednosti na dan procene, tehnološke upotrebljivosti i preostalog veka korisnosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme, višegodišnjih zasada i osnovnog stada.

Procena vrednosti kapitala

Procena vrednosti kapitala radi se na bazi finansijskih izveštaja i finansijske analize sa ciljem da se utvrdi vrednost i struktura kapitala. Procena vrednosti kapitala podrazumeva i poslove procene vrednosti imovine i obaveza društva kako bi se utvrdila vrednost kapitala na određeni dan.

Human resources usluge 

Možemo Vam pomoći u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Naše dosadašnje iskustvo može vam pomoći da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge: porez na dohodak građana, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.