Kontakt

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

Valentnina Vodnika 8
21000 Novi Sad
MB: 20838671
PIB: 107624180
tel: 021/57 11 44;  021/65 44 250
mail: centarzareviziju@gmail.com
web: www.centarzareviziju.rs